Các Dịch Vụ Hậu Mãi Sau Bán Hàng

Support

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm

Free Measurement

Hỗ trợ đo đạc khí thải lò hơi miễn phí 6 tháng/năm

Replacing

Tư vấn và thay thế các linh kiện cho lò hơi.

Free Installation

Lắp đặt miễn phí cho việc đốt thử

Consulting

Tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường cho khách hàng khi có vấn đề

Cleaning

Hỗ trợ vệ sinh bồn chứa, hệ thống dẫn dầu định kì

Free Supply

Hỗ trợ bồn chứa cho khách hàng trong điều kiện khách hàng không có bồn chứa

Troubleshooting

Xử lý sự cố kỹ thuật cho khách hàng ngay lập tức khi có thông báo

Copyright © 2019 GST Corp.

  • Giải Pháp Xanh Bình Phước