top of page

Các Dịch Vụ Hậu Mãi Sau Bán Hàng

Dầu FOR | Dầu Cao Su | Dầu Đốt Lò Giá Rẻ | Dầu Nhiệt Phân | Dầu Sinh Học | Giải Pháp Xanh Bình Phước

Support

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm

Dầu FOR | Dầu Cao Su | Dầu Đốt Lò Giá Rẻ | Dầu Nhiệt Phân | Dầu Sinh Học | Giải Pháp Xanh Bình Phước

Free Measurement

Hỗ trợ đo đạc khí thải lò hơi miễn phí 6 tháng/năm

Dầu FOR | Dầu Cao Su | Dầu Đốt Lò Giá Rẻ | Dầu Nhiệt Phân | Dầu Sinh Học | Giải Pháp Xanh Bình Phước

Replacing

Tư vấn và thay thế các linh kiện cho lò hơi.

Dầu FOR | Dầu Cao Su | Dầu Đốt Lò Giá Rẻ | Dầu Nhiệt Phân | Dầu Sinh Học | Giải Pháp Xanh Bình Phước

Free Installation

Lắp đặt miễn phí cho việc đốt thử

Dầu FOR | Dầu Cao Su | Dầu Đốt Lò Giá Rẻ | Dầu Nhiệt Phân | Dầu Sinh Học | Giải Pháp Xanh Bình Phước

Consulting

Tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường cho khách hàng khi có vấn đề

Dầu FOR | Dầu Cao Su | Dầu Đốt Lò Giá Rẻ | Dầu Nhiệt Phân | Dầu Sinh Học | Giải Pháp Xanh Bình Phước

Cleaning

Hỗ trợ vệ sinh bồn chứa, hệ thống dẫn dầu định kì

Dầu FOR | Dầu Cao Su | Dầu Đốt Lò Giá Rẻ | Dầu Nhiệt Phân | Dầu Sinh Học | Giải Pháp Xanh Bình Phước

Free Supply

Hỗ trợ bồn chứa cho khách hàng trong điều kiện khách hàng không có bồn chứa

Dầu FOR | Dầu Cao Su | Dầu Đốt Lò Giá Rẻ | Dầu Nhiệt Phân | Dầu Sinh Học | Giải Pháp Xanh Bình Phước

Troubleshooting

Xử lý sự cố kỹ thuật cho khách hàng ngay lập tức khi có thông báo

bottom of page